Công ty CP Công nghệ chọn lọc thông tin

CEO 
Lê Công Thành
0979881783
thanh@seos.vnCCO
Bùi Thành Đô
0973728751
do@smcc.vn
COO
Nguyễn Linh Chi
0902009896
chi@smcc.vn