Danh sách trúng tuyển công tác viên Nhập dữ liệu âm thanh

1 Đào Thùy Linh >40 test 1 daothuylin****@gmail.com
2 Hoàng Khánh Hòa >40 test 1 Hoahoang****@gmail.com
3 Kỳ Thanh Tuyến >40 test 1 kythanhtuy****@gmail.com
4 Lê Hương Thảo >40 test 1 huongthaol****@gmail.com
5 lê ngọc huyền >40 test 1 phuthuymoon****@gmail.com
6 Nguyễn Thị Ánh >40 test 1 chuanh2****@gmail.com
7 Nguyễn Thị Phương Thảo >40 test 1 Phuongthao****@gmail.com
8 nguyễn thị thanh hương >40 test 1 thanhhuong****@gmail.com
9 Phạm Thị Thanh Hoa >40 test 1 phamthithanhhoa****@gmail.com
10 Tạ Thị Nguyên Hường >40 test 1 tanguyenhuo****@gmail.com
11 TRẦN THỊ HẢI HÀ >40 test 1 haihatra****@gmail.com
12 Trần Thị Hồng Vân >40 test 1 hongvan.t****@gmail.com
13 Trần Thị Thu Hiền >40 test 1 thuhien****@gmail.com
14 Vũ Thị Thanh Thanh >40 test 1 thanhthanhvu****@gmail.com
15 Đỗ Hồ Thiên Nga 47 dohothie****@gmail.com
16 Lê Thị Mỹ 47 lethim****@gmail.com
17 Nguyễn Kiều My 47 nguyenkieumy****@gmail.com
18 Chu Mai Linh 46 mailinhc****@gmail.com
19 Nguyễn Minh Hà 46 minhhaha****@gmail.com
20 Lê Quý Dương 45 duongbana****@gmail.com
21 Nguyện Thị Mỹ Hạnh 45 myhan****@gmail.com
22 Nguyễn Thị Thúy 45 anhthu****@gmail.com
23 Pham Thị Thu Hiền 45 phamthuhien****@gmail.com
24 Phùng Thị Sen 45 sen****@gmail.com
25 Vũ Minh Hiền 45 hienvm.enactu****@gmail.com
26 Bùi Thị Thu Trang 44 trangl****@gmail.com
27 Đặng Phương Nga 44 phnga****@gmail.com
28 Đinh Thị Nhung 44 nhungki****@gmail.com
29 Lê Thị Thu Thảo 44 lethithuthao.****@gmail.com
30 Nguyễn Thị Phương Hồng 44 hongnguy****@gmail.com
31 Nguyễn Thị Thơm 44 thaonguyent****@gmail.com
32 Nguyễn Thị Thu Hà 44 thuha.****@gmail.com
33 Nguyễn Thúy Hiền 44 hiennt04****@gmail.com
34 Vũ Hoàng Yến 44 hoangyenvu****@gmail.com
35 Vũ Phương Thảo 44 vuthaokn****@gmail.com
36 Cao Thị Phương Thảo 43 Phuongthao.ctv****@gmail.com
37 CAO THỊ THANH HƯƠNG 43 thanhhuongcao.****@gmail.com
38 Đỗ Ngọc Lan 43 lanp****@gmail.com
39 Doãn Quỳnh Trang 43 tntrung****@gmail.com
40 Đoàn Thị Hoàng Anh 43 ytamduo****@gmail.com
41 Dương Anh Thư 43 del.linh****@gmail.com
42 Hà Phương Trà 43 phuongtra****@gmail.com
43 Lê Thị Ngọc 43 ngocle****@gmail.com
44 Nguyễn Diệu Quỳnh 43 dieuquynh.k3****@gmail.com
45 Nguyễn Hoàng Mỹ 43 mynguyenhoa****@gmail.com
46 Nguyễn Phương Uyên 43 phacdoank****@gmail.com
47 Nguyễn Thanh Huyền 43 huyen2807****@gmail.com
48 Nguyễn Thị Hiền 43 nguyenhien****@gmail.com
49 nguyễn thị như quỳnh 43 quynhxu****@gmail.com
50 Trần Thùy Dương 43 duongtt04****@gmail.com
51 Vũ Mai Phương 43 phuong****@gmail.com
52 Đỗ Diệu Linh 42 dodieulinh****@gmail.com
53 Dương Thị Diệu Linh 42 linhli****@gmail.com
54 Hồ Thị Vân Anh 42 hovananh****@gmail.com
55 Hoàng Thị Như Quỳnh 42 nhuquynhhoang****@gmail.com
56 Hoàng Trần Chi 42 chitranh****@gmail.com
57 Lê Ngọc Hà 42 ngocha3****@gmail.com
58 Nguyễn Lê Diệu Ngọc 42 nguyenledieung****@gmail.com
59 Nguyễn Mỹ Anh 42 myanhng****@gmail.com
60 Nguyễn Thị Bảo Ngân 42 baongann****@gmail.com
61 Phạm Thị Thu Hoàn 42 phamthithuhoan****@gmail.com
62 Phạm Thu Hồng 42 thuhongpham****@gmail.com
63 Phùng Thị Minh Phượng 42 mp505****@gmail.com
64 Phùng Thị Phương Thảo 42 thaophuong1****@gmail.com
65 Thân Thị Quỳnh 42 quynh13****@gmail.com
66 Trần Thị Phương Minh 42 minhtp.****@gmail.com
67 Trương Hoàng Thanh 42 truonghoangtha****@gmail.com
68 Hoàng Thu Hương 41 hoanghuong16****@gmail.com
69 ngô thúy hằng 41 hangngo****@gmail.com
70 Nguyễn Thị Huệ 41 nguyenhue****@gmail.com
71 Nguyễn Thị Nga 41 thiennganhad****@gmail.com
72 Nguyễn Thị Thu Nga 41 thungangu****@gmail.com
73 Bùi Mai Anh 40 buimaia****@gmail.com
74 Cao Thò Minh Châu 40 caominhcha****@gmail.com
75 Hoàng Ngọc Diễm 40 hoangngocdi****@gmail.com
76 Nguyễn Kỳ Anh 40 ngkyanh****@gmail.com
77 Nguyễn Thị Hương Lan 40 huonglan****@gmail.com
78 Phạm Lan Phương 40 plphuong****@gmail.com
79 Phạm Quang Huy 40 huypham****@gmail.com
80 Phạm Thị Trang 40 hatran****@gmail.com
81 Hoàng Thị Thùy Dương 39 hoangduong2****@gmail.com
82 Nguyễn Minh Hòa 39 minhhoa****@gmail.com
83 Nguyễn Thị Hằng 39 nguyenthihan****@gmail.com
84 Đào Thị Phương 38 daophuong****@gmail.com
85 Đào Thùy Linh 38 thuylinhd****@gmail.com
86 Đỗ Ngân Hà 38 dongan.ha****@gmail.com
87 Nguyễn Thị Hiển 38 Muabinhnguyen****@gmail.com
88 Nguyễn Thị Ngọc Phương 38 ngocphuongchi****@gmail.com
89 Trần Thị Lệ Quyên 38 quyentran19****@gmail.com
90 Trần Thị Phương Liên 38 tranphuonglien****@gmail.com

Danh sách bổ sung:
91     Lê Thị Xuân Hương 44                xhuo****@gmail.com
92 Phạm Thị Huyền Trang 42 trangpham.****@gmail.com
93 Trần Thúy Hạnh 46 tranthuyha****@gmail.com
94 Nguyễn Hoài Thương 45 xala****@gmail.com
95 Nguyễn Thuỳ Trang 46 thuytrangnguye****@gmail.com
96 Tran Tue Nhi 41 tuenhi****@gmail.com
97 Trần Thị Hoạt 43 zinkzi****@gmail.com
98 Phạm Thị Nhài 45 phamnh****@gmail.com
99 Nguyễn Đôn Minh Anh 42 minhanhmeige****@gmail.com
100 Lê Nguyễn Phương Hoa 43 lenguyenphuonghoa****@gmail.com
101   Chử Thị Kim Nhung       45           kimnhun****@gmail.com