Dự đoán lượng calo của thức ăn

Nội dung

Người dùng chụp 1 bức ảnh thức ăn -> sản phẩm sẽ cho ra lượng calor ứng với từng loại thức ăn trong ảnh

Dataset

Trước mắt sử dụng tập dataset : Food101 để thử nghiệm với model Tập dữ liệu thức ăn dự tính : thu thập data trong những group về món ăn trong facebook và trên những trang web về đồ ăn

Cách làm

Làm theo paper : https://arxiv.org/pdf/1706.04062.pdf

Sử dụng R-CNN để detect object + bounding-box Input Image là bức ảnh chụp từ 2 phía : từ trên xuống và chụp ngang -> thuận tiện cho việc tính ra thể tích của vật thể sử dụng ngón tay cái, hoặc 1 đồng xu để xác định kích thước thực tế của vật thể tính calor dựa trên công thức + calor table