lietsi.com


Bắt đầu từ tháng 3 năm 2012, trên nền tảng cộng đồng hóa dự án, việc số hóa mộ liệt sĩ đã đạt được thành công đầu tiên vào tháng 10 năm 2013 khi một gia đình thông báo tìm thấy mộ người thân của mình thông qua lietsi.com. Đó là tin vui mở đầu cho những tin vui nối tiếp nhau của dự án khi có thêm những gia đình gửi lời cảm ơn khi qua dự án tìm được mộ người thân sau nhiều năm tìm kiếm. Cũng bởi những thành công đầu tiên này, nhiều người trong cộng đồng đã biết tới và tiếp tục cùng chung tay với dự án lietsi.com bằng cách cung cấp thông tin và dữ liệu tại địa phương mình. Tới ngày 1/11/2015, lietsi.com đã thu thập được 743.418 bản ghi dữ liệu về thông tin của các liệt sĩ đang nằm trên 2894 nghĩa trang liệt sĩ khắp cả nước.  

Vào lietsi.com


Video về dự án lietsi.com trên VTV: Ai là ai?